Skip to main content

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Preoperatiivinen kuntoutus / fysioterapia sijoittuu loukkaantumisen ja leikkauksen väliin ja sen tavoitteena on valmistella tuki- ja liikuntaelimistöä tulevaa leikkausta silmällä pitäen. Preoperatiivisen kuntoutuksen tarkoitus on saada leikattavan alueen fyysinen tila niin hyväksi kuin olosuhteet antavat myöden ja motivoida asiakasta tulevaan kuntoutukseen. Kuntoutuksessa kiinnitetään aina huomiota hyvään lihaskuntoon, lihasten hallintaan sekä nivelten optimaaliseen liikkuvuuteen.

Tilanteen niin vaatiessa preoperatiiviseen kuntoutukseen kuuluvat myös kivunhoidot.

Postoperatiivinen kuntoutus on leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa, mikä suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti – huomioiden leikkaavan lääkärin jatkokuntoutusohjeet. Fysioterapian tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn palautuminen.

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen potilaan tarpeen mukaisesti, leikkaavan lääkärin ja fysioterapeutin toimesta.