Skip to main content

TRE

TRE (Tension, Stress & Trauma Relasing Exercises) on menetelmä, jolla autetaan elimistöä purkamaan syvää lihasjännitystä, jota jää usein kehoon stressin, jännityksen ja erilaisten traumojen seurauksena. TRE aktivoi kehon luonnollisen värinä- ja liikemekanismin, joka rentouttaa lihaksia ja vaikuttaa hermostoon auttaen elimistöämme palautumaan.

TRE soveltuu käytettäväksi monella eri tasolla palautumiseen (henkisesti tai fyysisesti kuormittava työ, urheilu,yleensä erilaiset väsymys-,jännitys-ja stressitilat) ja sitä voi käyttää myös itseapumenetelmänä. TRE voi purkaa myös erilaisia tunne-ja kehoreaktioita aiemmasta kokemastamme, mutta näitä opitaan ohjauksessa myös säätelemään turvallisesti.

TRE:n perusteet on suositeltavaa opetella peruskurssilla tai sertifioidun TRE-ohjaajan yksilöohjauksessa.

TRE:ssä yhdistyy elimistön oma fysiologinen, neurologinen ja psyykkinen ulottuvuus eikä se ole sidoksissa mihinkään ideologiaan tai maailmankatsomukseen.

http://www.trefinland.fi/

https://traumaprevention.com/

TRE-ohjaaja Sirkku Suontausta-Kyläinpää on ammatiltaan lääkäri. Jatkokoulutuksena hänellä on erilaisia terapeuttisia ja kehoon sekä akuuttiin ja pitkäaikaiseen traumatisoitumiseen liittyviä koulutuksia.

*TRE-ohjaaja
*Sensomotorisen eli keho-orientoituneen psykoterapian I-taso (keho ja traumat),II-tason koulutus menossa (keho ja kiintymyssuhteet)
*Pitkäaikainen traumatisoituminen ja dissosiaatio
*EMDR-terapia (I,II,trauma ja suru)
*Perhelääkärin ja perheterapeutin opinnot