Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutetaan muun muassa aivoverenkiertohäiriöiden jälkitiloja, selkäydinvammaisia, reumaatikkoja, CP-vammaisia ja erilaisia lihastauteja, kuten MS ja ALS, tai Parkinsonin tautia sairastavia.

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen tai se on voinut puhjeta lapsuudessa tai myöhemmin aikuisiällä. Vammautuminen onnettomuuksissa tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita.

Joillakin asiakkailla fysioterapian tukena käytetään lymfaterapiaa.

Bobath-terapia on ehkä tunnetuin keksushermostovaurioiden kuntoutuksen lähestymistapa. Se tarkoittaa fysioterapiassa tapaa analysoida ja tulkita kuntoutujan liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta. Lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteessa että kuntoutujan sosiaalisessa ympäristössä.

Ilari 0500 912 534 | Marianne 050 518 7889
Mauno 040 554 5467 | Susanna 044 536 3296
Copyright © Hämeenlinnan OMT 2018
Webdesign: Mainostoimisto MI Suunnittelu